Statsraad Lehmkuhls Venner

Bli en Lehmkuhlsupporter!

pic

Den aller største belønningen ved å være medlem av Statsraad Lehmkuhls Venner er vissheten om at skipet bevares for kommende generasjoner.

Som medlem bidrar du til å sikre at Bergen og Norge fortsatt kan være stolte av å ha verdens største, eldste og best bevarte seilskip i operativ drift. I tillegg får du medlemsblad og vennepriser på utvalgte varer som kaffe og vafler i stiftelsens bar og egne kampanjer i nettbutikken.

Medlemskap i venneforeningen

Velg mellom årsmedlemskap, livstidsmedlemskap eller utenlandsk medlemskap (for utenlandske adresser)

Book nå
Bedriftsmedlemsskap i venneforeningen

Meld inn din bedrift i Statsraad Lehmkuhls Venner og støtt byens og Vestlandets stolthet!

Book nå